دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد سازمان تامین اجتماعی
 
 

مراسم افتتاح بخش ICU ویژه کرونا و پاویون دستیاران

در مراسمی با حضور فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران ، بخش ICU ویژه کرونا و پاویون دستیاران تخصصی در مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد در روز پنجشنبه ۱۱ دیماه افتتاح شد .