دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد سازمان تامین اجتماعی
 
 

تقدیر پلیس ناجا از کادر درمان بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد ؛ همزمان با هفته سلامت ، فرمانده و جمعی از مسئولین ناجا با حضور در بیمارستان و اهداء گل از تلاش های خستگی ناپذیر کادر درمان این مرکز در مبارزه با ویروس کرونا و ارائه خدمات بهینه به بیماران کرونایی و سایر مراجعه کنندگان ، قدردانی کردند و از خودگذشتگی آنان را در امر مداوای بیماران ستودند.