دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد سازمان تامین اجتماعی
 
 

افتتاح نقاهتگاه بیماران کرونایی شهید دکتر زارع

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد ؛ با حضور دکتر قاسم جان بابایی چند طرح بیمارستانی و یک نقاهتگاه بیماران کرونایی در مدرسه ای مجاور مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد ، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت . این پروزه ها شامل تفکیک بخش اورژانس و تریاژ بیماران تنفسی ، فاز اول کلینیک سرپایی تزریق رمدسیویر ، مگا آی سی یو و افزایش تعداد تخت های بخش ویژه می باشد .