دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد سازمان تامین اجتماعی
 
 

کسب رتبه برتر بیمارستان آموزشی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد ؛ در پانزدهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با حضور دکتر زالی رییس دانشگاه، دکتر محمد صدوقی معاون آموزشی دانشگاه و جمعی از مسئولان در تالار امام خمینی (ره) برگزار شد ، بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد به عنوان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی در حیطه طرح اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی کشور ، رتبه برتر را کسب کرد و از دکتر بهرام عین الهی ، رئیس بیمارستان تقدیر شد .