دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد سازمان تامین اجتماعی
 
 

مراسم تکریم و معارفه رئیس بیمارستان لبافی نژاد

دکتر محمد حسین سلطانی بعنوان رئیس بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد منصوب شد . به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد ؛ با حضور دکتر محمد مهدی صدوقی ، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دکتر داریوش پناهی زاده ، مدیر درمان استان تهران و جمعی از اساتید و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اداره کل درمان استان تهران ، مراسم تکریم و معارفه رئیس بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد در سالن اجتماعات ساختمان اداری برگزار شد .