دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد سازمان تامین اجتماعی
 
 

بازگشت بینایی دختر خردسال در بیمارستان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد ؛ فرزند خردسال یکی از استواران ارتش جمهوری اسلامی ایران در نقاط صفر مرزی قصر شیرین درحالیکه پس از مراجعه به مراکز درمانی متعدد به سبب آسیب شبکیه از بهبودی چشم وی قطع امید کرده بود پس از مراجعه به بیمارستان دکتر لبافی نژاد و با تلاش دکتر رامین نوری نیا ، فلوشیپ شبکیه این مرکز ، درمان شد . این حادثه که طی بازی و بدلیل برخورد چاقو به چشم کودک رخ داده و باعث آسیب دیدگی شدید شبکیه شده بود تا جائیکه مراکز درمانی مختلف از عمل جراحی کودک خودداری کرده و پزشکان مختلف نظر به عدم بهبودی و تخلیه چشم داشتند . این خانواده پس از مراجعه به این مرکز درمانی و ویزیت توسط دکتر نوری نیا در بیمارستان دکتر لبافی نژاد ، بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت و با لطف پروردگار متعال و اقدام خداپسندانه پزشک فوق تخصص این مجموعه ، شبکیه آسیب دیده این کودک خردسال ترمیم شد و با بازگشت بینایی و عدم تخلیه چشم ، برقی از امید در چشمان خانواده اش درخشید . در ادامه پس از بهبودی این کودک ، تعدادی از افسران ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه استوار رنجبر ضمن مراجعه به بیمارستان دکتر لبافی نژاد و در حضور دکتر بهرام عین الهی ، رئیس این مرکز درمانی از دکتر نوری نیا تقدیر کردند و بازگشت بینایی این دختر خردسال را مدیون تلاش بی وقفه ایشان دانستند.