دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد سازمان تامین اجتماعی
 
 

بازدید سرزده وزیر بهداشت از بیمارستان لبافی نژاد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد ؛ وزیر بهداشت با مراجعه به بخش های مختلف بیمارستان با برخی بیماران و همراهانشان گفتگو و ضمن استماع اظهارات آنها ، دستوراتی را جهت کاهش مشکلات بیماران صادر کرد. همچنین دکتر بهرام عین الهی ضمن گفتگو با پزشکان و پرستاران هر بخش در جریان روند درمان بیماران بستری قرار گرفت. علاوه بر این وی، ضمن تقدیر و تشکر از کادر درمان بیمارستان، ابراز امیدواری کرد با افزایش روند واکسیناسیون در کشور، تعداد بیماران کرونایی بستری شده در مراکز درمانی کاهش یابد.